Dịch Vụ

Tư Vấn Thiết Kế Nhà Dân Dụng

  • Chúng tôi sẽ tư vấn, lập bản vẽ thiết kế và dự toán xây mới công trình cho quý khách. Quý khách tự thuê đơn vị thi công.
  • Phù hợp với quý vị đã có đơn vị thi công nhưng chưa có đơn vị thiết kế. Xem thêm…

Cải Tạo & Sửa Chữa Trọn Gói

  • Chúng tôi sẽ tư vấn, lập bản vẽ thiết kế, lập dự toán và thi công cải tạo sửa chữa toàn bộ căn nhà/căn hộ của quý khách.
  • Phù hợp với những quý vị cần sửa chữa và cải tạo những hưng hỏng lớn hay nhiều hạng mục khác nhau. Xem thêm…

Trang Trí Nội Thất & Vật Dụng Nội Thất

  • Chúng tôi sẽ tư vấn, lập bản vẽ thiết kế, dự toán chi tiết, thi công nội thất và cung cấp vật dụng nội thất cho quý khách.
  • Phù hợp với quý vị muốn một đơn vị thiết kế, thi công và cung cấp vật dụng nội thất đồng nhất. Xem thêm…

Cải Tạo & Sửa Chữa Từng Phần

  • Chúng tôi sẽ tư vấn, lập dự toán và thi công cải tạo, sửa chữa từng hạng mục theo yêu cầu của quý khách. Ví dụ: cải tạo hệ thống điện nước, thi công chống thấm, cải tạo sân vườn, lát gỗ sàn nhà, đóng trần thạch cao,…
  • Phù hợp với quý vị muốn sửa chữa những hư hỏng nhỏ lẻ. Xem thêm…