Bản Vẽ Hoàn Công Là Gì & Quy Định Nhà Nước Về BVHC

cải tạo sữa chữa nhà với 50 triệu

Bản vẽ hoàn công là gì? Bản vẽ hoàn công là bản vẽ thể hiện tình trạng thực tế của ngôi nhà sau khi xây, trong đó cho thấy kích thức trên thực tế so với kích thước bản thiết kế. Như vậy bản vẽ Đọc tiếp…